Edycja 2023/24

„Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi.
Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot.


Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży na Wzgórzu Lecha, 3 czerwca 1979 roku

 

UWAGA!
Rekrutacja do projektu przedłużona do 8 XI 2023

 

 

W starożytności prężnie rozwijały się szlaki handlowe łączące odległe cywilizacje. Wędrówki kupców ułatwiały nie tylko wymianę dóbr materialnych ale także wymianę idei duchowych. Jednym z najbardziej znanych traktów był np. Jedwabny Szlak rozpoczynający się na Dalekim Wschodzie i prowadzący na zachód do Cesarstwa Rzymskiego. Potężna sieć dróg handlowych spełniała rolę pośrednika w upowszechnianiu myśli religijnej, filozoficznej, kulturowej, naukowej i technologicznej. Kupcy, mnisi i rozmaici wędrowcy przemierzający tysiące kilometrów nieśli nowe idee do najodleglejszych zakątków świata. Wiele ośrodków handlowych przekształciło się następnie w ważne ośrodki naukowe oraz centra religijne.

 

XI edycja projektu „Oblicza Dialogu” przebiegać będzie pod hasłem: Od Wschodu do Zachodu.
Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków

 

 

W roku szkolnym 2023/2024 będziemy gromadzić informacje o tym, jakie idee kultury duchowej i kultury materialnej docierały do Europy dzięki starożytnym podróżnikom i handlowcom. Będziemy także pamiętać, że gotowość do dialogu oraz docenianie różnorodności kultur pozwalają nam w pełni się rozwijać. Na kontynencie azjatyckim odkryto ślady najstarszych cywilizacji, takich jak cywilizacja ludów Mezopotamii, cywilizacje Egiptu, Chin i Indii. Na tych terenach należy szukać początków zorganizowanego życia społecznego, miast, architektury monumentalnej i pierwszych organizmów państwowych. Ludność Wschodu dokonała wielu istotnych wynalazków w zakresie ceramiki, tkactwa, rolnictwa, budownictwa, obróbki metali oraz podstaw pisma. Proste obrazki rysowane za pomocą trzcinowego rylca stały się z czasem bardziej abstrakcyjne i pozwalały utrwalać najbardziej istotne fakty w życiu danej społeczności oraz przekazywać je dalej. Wszystkie nowości rozprzestrzeniły się na inne terytoria, wpływając z kolei na wzrost poziomu życia mieszkańców oraz zaspokojenie ich potrzeb duchowych.
Podróżowali także mnisi przenosząc coraz dalej idee kontemplacyjne i ascetyczne oraz dzieląc się swoim duchowym doświadczeniem. Angażowali się w zadania duszpasterskie a także w rozwój wiedzy technicznej, zwłaszcza agrarnej oraz w rozwój wiedzy medycznej. To właśnie dzięki mnichom Europa późnego antyku zdołała bezpiecznie przejść ku czasom średniowiecza i odnaleźć się w nowożytności.