Korzystamy

(zgodnie z postanowieniami Regulaminu: § 6, pkt.4)

Tu umieszczamy wszelkie informacje dotyczące wyłącznie tegorocznej tematyki, związane z Państwa uczestnictwem w wydarzeniach zewnętrznych organizowanych przez inne podmioty (m. in. uczelnie, muzea, biblioteki, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, placówki kultury, związki wyznaniowe ), Są to np.: wystawy muzealne, spektakle teatralne, konferencje, spotkania, warsztaty , miejsca kultu różnych wyznań itp.